ÇA­GAY'­da yö­ne­tim be­lir­len­di

Ça­nak­ka­le Ga­ze­te­ci­ler ve Ya­yın­cı­lar Der­ne­ği, ilk Ge­nel Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nı yap­tı ve fa­a­li­yet­le­ri­ne baş­la­dı.

Facebook Yorum